Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí.

17.08.2018 10:55

Oznamujeme vám, že za  zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy v obci 2018 bol vymenovaný Dalibor Tesársky.

Sídlo: Hontianska 255/29,

Hontianske Moravce

t.č. 0911 160 681

email: urad@moravce.sk .

Oznamujeme vám, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 v roku 2018  je urad@moravce.sk.