Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí.

17.08.2018 09:13

Obecné zastupiteľstvo v Hont. Moravciach na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 16.8.2018 schválilo uznesením č. 28/2018 výkon funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie 2018 - 2022 bude vykonávať na celý úväzok. 

Obecné zastupiteľstvo v Hont. Moravciach na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 16.8.2018 schválilo uznesením č. 29/2018 počet poslancov na celé volebné obdobie 2018 - 2022 bude 7 poslancov.