Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí.

15.08.2018 10:08

Informácia k voľbám  do orgánov samosprávy obcí.

 

Na základe zákona o voľbách č. 180/2014 Z.z. , § 171, obec Hontianske Moravce zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb:.............  864 ....................

počet poslancov volených do obecného zastupiteľstva ..............      7 ....................          

v obci Hontianske Moravce je vytvorený ................ 1 .................   volebný obvod