Druhé kolo volieb do VÚC

25.11.2013 08:54

V sobotu 23.11.2013 sme si  volili predsedu pre Banskobystrický samosprávny kraj.

Účasť voličov 222 zo 714 /31,09%/, počet neplatných hlasov 6.

Výsledky: Ing. Mgr. Marian Kotleba -103 hlasov

                Ing. Vladimír Maňka-113 hlasov