Dohoda UPSVaR

02.11.2020 15:29

www.crz.gov.sk/zmluva/5055649/ D O H O D A č. 20/33/010/20 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov