Dohoda UPSVaR

29.12.2020 15:27

www.crz.gov.sk/zmluva/5374997/ - D O H O D A č. 20/33/012/79 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.