Výbor TJ Hontianske Moravce

prezident klubu:

Ing. Rudolf Gabryš

manažér klubu:

Lýdia Ľachká

členovia klubu:

Juraj Ľachký

Jaroslav Chrien

Miroslav Mažgút

Ing. Marcel Prístavka

Vladimír Baláž

tréner:

Vladimír Baláž