Zasadnutia

Dátum konania Zasadnutia obecného zastupiteľstva rok 2013

28.3.2013

27.6.2013

11.12.2013

31.3.2014

27.6.2014

12.12.2014

24.2.2015

24.3.2015

29.6.2015

19.10.2015

24.5.2016