Zmena - zber plastov !!!

10.07.2017 08:53

Oznamujeme vám, že v utorok 11.7.2017 sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plasrmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlásť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.