Zápisnica zo zasadnutia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 12.12.2014

16.12.2014 08:31

Zápisnica zo zasadnutia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach 12.12.2014.doc (855040)