Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 21.6.2012

25.11.2013 13:26

Zápisnica zo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 21.6.2012.doc (32768)