Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.3.2021

07.04.2021 15:35

Zápisnica zo zasadnutie OZ 26.03.2021.pdf (1837409)