Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľtva dňa 16.11.2015

23.11.2015 12:09

Zápisnica.z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstvaPDF (126736)