Zápisnica OZ zo dňa 24.3.2015

26.03.2015 13:55

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.3.2015.doc (734208)