Vyjadrenie HOSPITALE

07.06.2016 11:23

Vyjadrenie nemocnice HOSPITALE, s.r.o. k zrušeniu pohotovostnej služby LSPP.

         Vzhľadom na množstvo nepravdivých informácii, ktoré sa šíria medzi obyvateľmi mesta Šahy a okolia radi by sme objasnili niekoľko faktov týkajúcich sa zrušenia pohotovostnej služby LSPP a fungovania nemocnice HOSPITALE, s.r.o.     

         Všeobecná nemocnica HOSPITALE, s.r.o. nebola nikdy prevádzkovateľom pohotovostnej služby LSPP (lekárska služba prvej pomoci pre dospelých - zabezpečovaná výhradne obvodnými lekármi). Svoju činnosť vykonávala LSPP v prenajatých priestoroch nemocnice. LSPP bola zrušená z rozhodnutia lekára nitrianskeho samosprávneho kraja vzhľadom na nedostatok obvodných lekárov.

         Zrušenie LSPP nijako neovplyvnilo fungovanie nemocnice HOSPITALE, s.r.o.

         Nemocnica pracuje v nepretržitej 24 – hodinovej prevádzke vrátane ústavnej pohotovostnej služby – každý pracovný deň po 15,30 hod. ako aj cez víkend (sobota, nedeľa) vrátane sviatkov. V službe sú lekári interného, chirurgického, anesteziologického a gynekologického oddelenia (gynekológ len počas pracovných dní).

Ústavná interná pohotovostná ambulancia                     036/756 56 22                                         

Ústavná chirurgická pohotovostná ambulancia              036/756 56 84

(vrátane gynekologickej)   

Ústredňa                                                                              036/756 56 41

Ústavná pohotovostná služba je zabezpečená 24 hod. denne, 7 dní v týždni.

Rýchla zdravotnícka pomoc (RZP) je k dispozícii na tel.č.                   112

                                                                                     Ing.Štefan Šomlo

                                                                            konateľ HOSPITALE, s.r.o.