Uznesenia obecného zastupietľstva zo dňa 29.6.2015

03.07.2015 12:43

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.6.pdf (822544)