Stavanie mája v našej obci

06.05.2014 19:30

Mesiac máj sa považuje za mesiac lásky a zrodu nového života. Májová zeleň je symbolom sily a dobrého rastu.

Najvýznamejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom (najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový), ktorý sa symbolicky označuje ako MÁJ.
V duchu týchto tradícií aj v centre našej obce vyrástol máj..
Samotnému postaveniu mája predcházalo vystúpenie detí z FS Hrozienka s hudobným doprovodom pána učiteľa Mlicha.

Súbor nám predviedol niekoľko tematických scénok za čo si vyslúžili od pána starosti sladkú odmenu.

Na konci vystúpenia nám dievčatá zo súboru ešte ozdboli vrchovec mája farebnými stužkami a mohlo sa stavať. Stavania sa ujali naši pracovníci z OcÚ a pod dohľadom bystrého oka divákov sa im to úspešne podarilo.
Keď nám už máj zdobil priestor v centre obce presunuli sme sa do obecnej tržnice, kde sme si mohli pochutnať na koláčikoch a slanom pečive ( bolo výborné), ktoré upiekli naše kuchárky zo školskej jedálne - ĎAKUJEME.
Na stavaní mája sa tohto roku zúčastnilo pomerne dosť ľudí, hlavne rodiny s deťmi, čo ich sem prilákalo či dobrý program, vynikajúce koláčiky, nezameniteľná atmosféra, nevedno ale veľmi nás teší, že sa zapájajú do kultúrneho života v našej obci hlavne na tom, aby sme si spoločne zachovali čo najviach tradicií.

Veríme, že sa vám takto strávené popoludnie páčilo.

Fotogaléria: Stavanie mája v našej obci