Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

14.06.2021 11:02

Vyrozumenie-page-001.jpg (206778)

Vyrozumenie-page-003.jpg (197565)