Oznam - odpis plynu

05.10.2022 15:16

SPP distribúcia oznamuje, že dňa 6.10.2022 /štvrtok/ bude v našej obci  vykonávať odpis plynu.

Prosíme občanov, aby sprístupnili plynomer pre odpočet (odomkli zamknuté skrinky).