Dožinky 2014

12.08.2014 19:05

V piatok 8. augusta sme spoločne v parku slávnostne ukončili tohtoročnú žatvu Dožinkami, ktoré tento rok niesli pomenovanie Cibuľov deň. Už krátko pred 16. hodinou sa v parku pri kaštieli postupne začali schádzať prví návšetvníci, domáci aj cezpoľní.

Celé podujatie sa začalo po 16. hodine, keď traktorový sprievod priviezol žatevný veniec. Tento veniec neskôr počas programu predseda PD Ing. Jankuliak podaroval starostke obce Súdovce.

Pani riaditeľka Mgr. Terenová, ktorá celé podujatie moderovala nás v krátkosti oboznámila s tým, ako prebiehala žatva u nás približne pred polstoročím a taktiež nám porozprávala čo- to o vzniku PD a o problémoch, ktoré boli s vytvorením bývalého JRD spojené....tieto informácie pani riaditeľka čerpala z obecnej kroniny a z kroník JRD, ktoré boli počas celého podujatia k dispozícií k nahliadnutiu.

Po tomto historickom okienku vystúpili na pódium mládenci a slečna  heligonkári z Kokavy nad Rimavicou, ktorí rozpútali tu prvú zábavu aj neskôr po svojom oficiálnom vystúpení. Nesmieme zabudnúť, že súčasťou programu bolo aj vystúpenie fujaristu z Bratislavy.

Samozrejme, tak ako minulý rok, aj teraz si organizátori pripravili nejakú tú "malú habaďúru" pre našich pánov starostov a starostky, tento krát to bol mini kvíz zo slovníka hontianskeho nárečia a veruže pri niektorých slovíčkach sa starostovia a aj publikum natrápili, ale nakoniec neostali v hanbe a nejako tie slovíčka uhádli ...najlepšie obstál pán starosta z Lišova.

Počas celého podujatia sa o občerstvenie s nápojmi staral tím capujeme.sk a vynikajúce mäsové dobroty pre nás pripravil mäsiar Vladimír Baláž zo svinky pána Milana Cibuľu za čo obom ďakujeme.

Chceli by sme sa poďakovať každému, kto akokoľvek prispel k uskutočneniu tohto podujatia a veríme, že sa spolu vidíme aj o rok.

Ďakujeme

Fotogaléria: Dožinky 2014