Deň dobrovoľníctva

06.04.2016 09:46

 

Milí dobrovoľníci,

tak ako každý rok, aj tento sme sa rozhodli usporiadať

 Deň doborovoľníctva pri príležitosti Dňa Zeme.

 Veríme, že sa v hojnom počte stretneme

 v sobotu 16. apríla 2016 o 9.00 hod.

pri obecnej tržnici.

                        Tešíme sa na vás