Kalendár podujatí Zlatá cesta 2014

12. apríl            Obec Lišov- Súťaž o najlepšie víno roka 2013

13. apríl            Obec Hontianske Tesáre- Dvorníky a okolie- Predveľkonočná "minitúrka", Vychádzka na Kvetnú nedeľu za Hlaváčikom jarným

19. apríl            Ranč Nádej Sv. Anton - Celoslovenské stretnutie nádejákov, Stretnutie plné pohody a dobrej nálady

26. apríl            Okolie kultúrneho domu h. Nemce - Jurajský jarmok

                        Kultúrny dom Počúvadlo- Stolnotenisový turnaj obcí mikroregiónu Južné sitno a priateľov, Turnaj obcí mikroregiónu Južné Sitno a OZ Zlatá cesta

1. máj                 Obec Hontianske Nemce Nemčiansky cross, športové podujatie 4. ročník, stavanie mája, beh zdravia ( trasa Koháryho dub a apäť + beh na 10 km,                     5km, 3km)

3. máj                Obec Prenčov- Stavanie mája 2014

                        Obec Svätý Anton - Stavanie mája + Majáles na rínsku, oslava radosti a mladosti zo života

10.máj                Obec Rykynčice (areál bývalého družstva) deň otvorených dverí firmy Vinojek

24.máj                Stará hora Sebechleby - Svätourbanské slávnosti, Slávnosti otvorenia vinárskej sezóny a oslavy patróna vinohradníkov

                         Amfiteáter Dudince - Otvorenie kúpeľnej sezóny, kultúrny program

25.máj                Vinice Hontianske Nemce, Divadlo v prírode, 16. ročník

30.-31. máj         Bansá Štiavnica, Banské múzeum v prírode, Festival kumštu remesla a zábavy

31. máj             Obec Počúvadlo, Rozprávkový deň v obci Počúvadlo, Rozprávkové popoludnie pre deti aj dospelých s prehliadkou rozprávok a rôznych atrakcií

5. jún                 Kaštieľ a park vo Svätom Antone, Z rozprávky do rozprávky, Deň plný hier, súťaží a dobrodružstiev

7. jún                 Obec Baďan, Furmanské preteky, Súťaž furmanov a ťažných koní

14. jún                Počúvadlienske jazero, Budenie sitnianskych rytierov, Kultúrno spoločenská udalosť pre malých aj veľkých

18.-19. jún             Areál kaštieľa Sv. Anton , Detské dni Sv. Huberta, Deń plný hier, súťaží a dobrodružstiev

21. jún                Obec Štiavnické Bane, medzinárodný futbalový turnaj žiakov, Súťažia futbalové družstvá zo Slovenska, Česka, Maďarska a Chorvátska

22. jún                 Obec Hontianske Nemce, Hontianska včela, Podujatie o včelárstve 3. ročník, súťaž v pečení medových sladkostí, tvorivé dielne, výstava                                 včelárstva 

28. jún                 Stará Hora Sebechleby, Jánska Vatra, vatra a freestyle futbalový a volejbalový turnaj

                            Obec Kráľovce- Krnišov, Mikroregionálny volejbalový turnaj, turnaj obcí Mikroregiónu Južné sitno

12.júl                    Banská Štiavnica, nám. sv. Trojice, Štiavnický živý šach, Hra veľmajstrov so živými figúrkami + sprievodné podujatia

                            Futbalové ihrisko Prenčov, Futbalový turnaj Mikroregiónu Južné Sitno, Turnaj obcí Mikroregiónu Južné Sitno

19. júl                 Dvorníky- verejné priestranstvo pred Combom, Beerfest Dvorníky- už 15. ročník

                        Obec Baďan- Podsitnianske dni hojnosti - Odievanie v Honte, ľudový festival zameraný na návrat k ľudovým piesňam, zvykom a tradíciam

                            Obec Hontianske Moravce- Beh zdravia- bežíme všetci bez ohľadu na vek

26. júl                Areál pri kultúrnom dome Štiavnické bane, rezbársky deň, podujatie venované tradičnému rezbárstvu a jeho významu v histórii našej obce

2. august             Obec Hontianske Nemce, Nemčianska sobota, Kultúrno- športové podujatie 7. ročník 

9. august            Obec Prenčov, Podsitnianske dni hojnosti " V Prenčove na rínku", ľudový festival zameraný na návrat k ľudovým piesňam, zvykom a                                             tradíciam 

                           Futbalové ihrisko Ilija, Súťaž hasičských družstiev o putovný pohár starostu obce Ilija, súťaž dobrovoĺných hasičských družsteiv o pohár                             starostu obce Ilija, súťaž dobrovoľných hasičských družstieb o pohár starostu obce Ilija

17. august            Amfiteáter pod Novým zámkom, Banská Štiavnica, Osmidiv 2014, 5. ročník charitatívneho hudobného fetivalu

14.-17. august         Centrum banskej Štiavnice, festival Capalest, Európsky pohár poézie, divadla a hudby 

23.august            Dudinské pivnice časť Merovce, Deň dudinských otvorených pivníc, Koštovka vín

                        Počúvadlianske jazero, Sitnianska paškrta, Súťaž vo varení kotlíkových špecialít

7.september        Obec Žibritov, Mikroregionálny nohejbalový turnaj, Turnaj obcí Mikroregiónu Južné Sitno

6.-7. september    Múzeum Sv. anton, Dni Sv. Huberta, 23. ročník celoslovenských poľovníckych slávností

13. september    kalvária Banská Štiavnica, Turci idú, festival plný histórie, šermu a zábavy

20.september        Kultúrny dom v Ladzanoch a jeho okolie, Jablková chuť Hontu po ladziansky, Súťaž vo varení jablčných jedál, ochutnávka, jarmok a kultúrny                         dom

                           Mesto Dudince( kúpeľný areál), Dudinské vinobranie, prehliadka a výber najlepších vín z regiónu

11.-13.september     Centrum Banskej Štiavnice, Salamandrove dni, pslava bohatej štiavnickej histórie a tradícií

4. október         Stará hora Sebechleby, Oberačka po sebechlebsky

11. október        Obec Hontianske Tesáre- ihrisko, súťaž vo varení guľášu- Guľášmajster 9.ročník

30.november        Jozero Windšacht, Štavnické Bane, Ľadové medvede

6.december        Areál pri kultúrnom dome Štiavnické Bane- Vianočné trhy

12.december        Kultúrny dom a jeho okolie v Hontianskych Tesároch, Obecná zabíjačka spojená s vianočnými trhmi

13.december         Obec Hontianske Nemce, Čaro Vianoc, Vianočný remeselnícky jarmok