Knižnica

Asi nikomu netreba pripomínať, aký význam má knižnica a čítanie v živote každého človeka. Preto by sme nemali zabúdať ani na toto spestrenie a spríjemnenie si nášho života. Knižnica v našej obci v takej podobe ako je dnes sa začala budovať od roku 1977, kde ako knihovník pôsobil Jozef Kresivník. Od roku 1984 pracovala ako profesionálna knihovníčka, s knihovníckym vzdelaním, Danka Bešinová. Knižničný fond sa rozrástol na 7500 titulov. Knižnica prešla rôznymi zmenami, či už v názve, a to od Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica, až po dnešný názov Verejná školská knižnica. Knižnica patrila Osvetovej besede, Osvetovému stredisku, Obecnému úrad a teraz Základnej škole s materskou školou Hontianskeč Moravce. Knižnicu navštevujú všetky generácie - od detí až po dôchodcov. V priemere každý rok je zapísaných od 150 do 200 čitateľov, ktorí si vypožičiavajú 8000 výpožičiek. V knižnici sa usporadúvajú rôzne akcie, súťaže, prenesené vyučovacie hodiny žiakov, posedenia pri knihe a rôzne iné. V knižnici sa nachádza počítač a internet, ktorý slúži pre potreby knižnice, ako aj ich návštevníkov. Pozývame Vás do našej knižnice v Hontianskych Moravciach.
 

Otváracie hodiny od 11.9.2013

Pondelok: 8,00 - 12,00

Utorok: zatvorené

Streda: 8,00 - 16,00

Štvrtok:zatvorené

Piatok: 14,30 - 15,30

 

Zápisné od 1.1.2008:

dospelí :  1,00 € (30,1260 Sk)

deti: 0,33 €  (10,00 Sk)