Predsedníčka vidieckeho parlamentu p. Mária Behanovská, už naše deti čakala.

Predsedníčka vidieckeho parlamentu p. Mária Behanovská,  už naše deti čakala.