Pánom poslancom boli odovzdané poďakovania za pozvanie do parlamentu, na ktoré sa všetky deti podpísali.

Pánom poslancom boli odovzdané   poďakovania za pozvanie do parlamentu,  na ktoré sa všetky deti podpísali.