Začiatok školského roka

02.09.2015 10:31
Dnes, po dvojmesačných letných prázdninách sa opäť otvorili brány našej Základnej a materskej školy.
Pani riaditeľka a pani zástupkyňa vo svojich príhovoroch privítali všetkých učiteľov, pedagogických pracovníkov a našich žiakov – hlavne prváčikov, ktorých je tento rok až 19.
Pán starosta rozdal našim prváčikom balíčky plné školských pomôcok, zaželal im veľa šťastia v novom roku, veľa síl do učenia.
Na záver sa rodičom a žiakom prihovoril pán farár Mgr. Andrej Karcagi. Potom sa žiaci pod vedením pani učiteliek pobrali na tried.

 

Fotogaléria: Začiatok školského roka