Úspech našich žiakov

15.06.2015 14:55

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže " CO očami detí"

    Kategória 5-9 ročník:

    I.      Daniel Petráško, 6 ročník

    II.      Simona Viktorová, 7 ročník 

    III.     Martina Lietavová, 5 ročník 

 

    Kategória špeciálna trieda pre žiakov s MP:

    I.     Michal Štefanides, 9 ročník

    II.    Erika Slúková, 9 ročník