Súťaž - stojíme za našimi hasičmi

08.04.2016 08:43

Naši dobrovoľní hasiči už mnoho rokov stoja za nami a pomáhajú našej obci.

Teraz môžeme ukázať, že my stojíme za nimi.
Preto vás vyzývame - zapojte sa do súťaže na stránke http://www.stojimezahasicmi.sk/ , ktorú prináša hasičská edícia minerálnej vody Budiš.

Čím viac sa nás zapojí, tým vyššiu šancu majú naši dobrovoľní hasiči vyhrať.

Hasiči z najaktívnejšej obce môžu vyhrať novú hasičskú striekačku aleb iné atraktívne ceny.

Hlasovanie za našich hasičov www.stojimezahasicmi.sk/postav-sa-do-radu/?obec=597

V prípade, ak máte účet vytvorený na adrese gmail, potvrdzujúci mail nájdete v spamoch,  Ak nekliknete na tento potvrdzujúci mail Váš hlas nebude započítaný.