Slávnostný zápis do 1.ročníka

13.02.2015 07:55

Dňa 2.2.2015 sa konal slávnostný zápis detí do prvého ročníka Základnej školy s materskou školou Hont.Moravce. Zápisu sa zúčastnilo 20 detí. /Z obcí : Hont.Moravce, Lišov, Súdovce, Hont.Trsťany, Bátovce/.
Pani učiteľky pripravili pre budúcich prváčikov zaujímavé úlohy, ktorými si overili ich vedomosti a zručnosti. Deti počítali, kreslili, písali, recitovali alebo spievali, čím  dokázali svoju odvahu, šikovnosť a školskú zrelosť. Za ich úsilie boli obdarení malými darčekmi a zo školy odchádzali s úsmevom

Fotogaléria: Slávnostný zápis do 1.ročníka