Oznam Poľnohospodárskeho družstva Hontianske Moravce

18.10.2013 12:26

Poľnohospodárske družstvo Hontianske Moravce oznamuje občanom, že dňa 18.10.2013 bolo Predstavenstvom družstva prijaté rozhodnutie o ukončení výroby mlieka.

Dôvodom pre toto ťažké rozhodnutie boli pretrvávajúce straty z výroby a predaja mlieka v predcházdajúcich rokoch a žiadna perspektíva zlepšenia stratovosti v budúcnosti.

Stratovosť výroby mlieka vyplýva z faktorov:

  •  nedostatočná výrobná základňa vlastného krmiva v potrebnom množstve, kvalite a cene, úroda kukurice a lucerky nedosahuje ani polovicu výnosov obvyklých v lepších produkčných oblastiach
  • nízka cena mlieka, ktorá nezohľadňuje prudký nárast cien nakupovaného krmiva(sójový šrot, obilie), kým v Nemecku z tohto dôvodu narástla cena mlieka od januára o 30% u nás iba o 10%
  • drastická redukcia dotácií zo strany štátu
  • zastaralé objekty a nemožnosť ich modernizície, kvôli nevysporiadaným pozemkom

Z dôvodov vyššie uvedených ročná stratovosť výroby mlieka v PD dosahuje 150-200 000 eur ročne

Rozhodnutie o zrušení produkcie mlieka nebude mať dopad na zamestananosť. Pre všetkých zamestnancov strediska Opatové Moravce je dostatok práce v iných oblastiach družstva.