Oznam Okresného úradu Krupina pre občanov

14.12.2014 22:01

OZNAM

Okresný úrad v Krupine  oznamuje všetkým občanom, že dňom 22.12.2014 bude na OÚ KRUPINA / ČSA 2190/3, na prízemí /  spustená skúšobná prevádzka klientskeho centra.

Súčasťou klientskeho centra sú pracoviská nasledovných odborov :

Okresný dopravný inšpektorát - evidencia vozidiel a správne konanie

Oddelenie dokladov

Odbor živnostenského podnikania

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Katastrálny odbor

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Pozemkový a lesný odbor

Daňový úrad

Okresný dopravný inšpektorát a Oddelenie dokladov PZ budú pôsobiť na OÚ v Krupine / ČSA 2190/3 / od 17.12.2014 / streda /  !!!!