Oznam - kosenie cintorína v Opatových Moravciach

12.10.2017 10:30

Upozorňujeme občanov, že v týchto dňoch bude prebiehať kosenie cintorína  v Opatových Moravciach. 

Prosíme občanov, ktorí to považujú za potrebné, aby si hroby svojich pozostalých ochránili pred možným neúmyselným znečistením.