Otvorenie školského roka 2016/17

05.09.2016 10:28

V pondelok 5.9.2016, po dvojmesačných letných prázdninách sa opäť otvorili brány našej

Základnej a materskej školy.

Pani riaditeľka a pani zástupkyňa vo svojich príhovoroch privítali všetkých učiteľov, pedagogických pracovníkov

a našich žiakov – hlavne prváčikov.

Pán starosta rozdal našim prváčikom balíčky plné školských pomôcok, zaželal im veľa šťastia v novom roku, veľa síl do učenia.

Na záver sa rodičom a žiakom prihovoril pán farár Mgr. Andrej Karcagi. Potom sa žiaci pod vedením pani učiteliek pobrali do tried.

www.facebook.com/Moravce/photos/?tab=album&album_id=1275552485791159