Dni dobrovoľníctva 2014

24.09.2014 15:10

September je mesiacom dobrovoľníctva, preto sme sa aj my v našej obci rozhodli zapojiť do dní dobrovoľníctva,

ktoré budú prebiehaťna celom Slovensku v dňoch 26. a 27. septembra.

V našej obci by sme mali záujem usporiadať tentodeň dobrovoľníctva v sobotu 27. septembra.

Chceli by sme vás touto cestou poprosiť, aby ste neváhali s prišli 27. septembra o 8.00 hod. k obecnej tržnici, kde si rozdelíme práce ktoré budeme robiť.

Prineste si so sebou dobrú náladu, chuť do práce. Tešíme sa na vás.