Deň dobrovoľníctva

13.04.2015 15:57
V sobotu 25. apríla  sa v našej obci pri príležitosti Dňa Zeme bude už po druhý krát konať akcia nazvaná
 Deň dobrovoľníctva“.
Cieľom tohto dňa je urobiť niečo užitočné pre obec a pre verejné priestranstvá v obci prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti.
Tento rok sa plánuje vymaľovať lavičky pri bytovkách, pri Jednote, vysadiť kvietky v okolí autobusovej zastávky.
Všetci ľudia dobrej vôle, ktorým záleží na  tom ako naša obec vyzerá  a chcú priložiť ruku k dielu, sú vítaní.
Stretneme sa v sobotu 25. apríla o 9.00 hod. pri obecnej tržnici.
Prineste si dobrú náladu a chuť do práce