Meniny na web

Aktuality

Karneval v ZŠ

17.02.2017 11:18
Dňa 10.2.2017  sa naša škola premenila akoby šibnutím čarovného prútika na miesto, kde si dali stretnutie rôzne rozprávkové bytosti, zvieratká, ale i indiáni, bojovníci a ďalšie zaujímavé povolania.  O hudbu sa nám postaral p. uč. Mlich. Po slávnostnom otvorení nasledovalo predstavenie...

Pozvánka obecná zabíjačka

14.02.2017 12:44

Oznam OcÚ

23.01.2017 14:10
Oznam daň z nehnuteľnosti Daňovníci, ktorí nadobudli/predali  nehnuteľnosti, pozemky v roku 2016 sú povinní prísť na obecný úrad nahlásiť všetky zmeny najneskôr do 31.januára 2017. Netýka sa to pozemkov, ktoré sú v nájme PD Hontianske Moravce. Oznam daň za psa Žiadame...

Lekáreň Hontianske Moravce - otvorenie

16.01.2017 10:07
V našej obci Hontianske Moravce bola dňa 5.1.2017 v priestoroch kaštieľa  slávnostne otvorená lekáreň. Pri otvorení lekárne bola prítomná  p. Mgr. Miroslava Turňová - majiteľka starosta obce Ing. Rudolf Gabryš, MUDr. Ivan Hulina a ďalší. Zriadením a otvorením lekárne pribudla v...

Informácia o zverejnení Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/99

10.01.2017 15:20
V súlade s článkom 7, ods. 7.1 Zmluvy o poskytnutí NFP Vám oznamujeme, že predmetná zmluva bola dňa 05.01.2017 zverejnená Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv a teda účinná je od 06.01.2017.   Link: https: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2761823&l=sk

Rozpočet 2017

10.01.2017 09:51
rozpočet 2017 výdavky-zverej..xls (97280) rozpočet 2017 príjmy- zverej..xls (59904)  

Prianie k vianočným sviatkom

21.12.2016 13:36

Stanovisko starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce Hontianske Moravce k Petícii na zastavenie projektu Zberný dvor Hontianske Moravce

19.12.2016 12:45
Stanovisko starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva obce Hontianske Moravce k Petícii na zastavenie projektu Zberný dvor Hontianske Moravce  V Hontianskych Moravciach, dňa 13.12.2016 Petičný výbor v zastúpení JUDr. Hana Chrienová   OTVORENÝ LIST. Vážená JUDr. Hana...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>