Archív článkov

Oznam - kosenie cintorína v Opatových Moravciach

12.10.2017 10:30
Upozorňujeme občanov, že v týchto dňoch bude prebiehať kosenie cintorína  v Opatových Moravciach.  Prosíme občanov, ktorí to považujú za potrebné, aby si hroby svojich pozostalých ochránili pred možným neúmyselným znečistením.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov Voľby VÚC 4.11.2017

10.10.2017 11:24
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja Samosprávny kraj:         Banskobystrický kraj Por.         Politická...

Oznam - káblová televízia

06.10.2017 15:32
Oznámenie o pripájaní káblovej televízie na nový káblový distribučný systém (KDS) v obci Hontianske Moravce.   Oznamujeme občanom obce Hontianske Morave, že v týchto dňoch sa v našej obci vykonáva dokončenie rekonštrukcie káblovej televízie - napájanie na nový káblový distribučný...

Stretnutie spevokolov Hontianskeho seniorátu

03.10.2017 11:15

Hasičská súťaž PLAMEŇ

03.10.2017 09:38
Aj tento rok sa v priestoroch našej školy konalo okresné kolo hasičskej súťaže Plameň. Našu školu reprezentovali dve družstvá.  V silnej konkurencii z 22 družstiev sa naši žiaci umiestnili nasledovne:  - družstvo chlapcov v zastúpení starších žiakov- Stanko Meňuš, Martin Mačura, Rolko...

Uznesenia 26.9.2017

28.09.2017 13:06
Uznesenia 26.9.2017.pdf (298484)

VZN 1/2017 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi pre občanov

28.09.2017 13:05
VZN 12017 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi pre občanov.pdf (1456080)

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.9.2017

28.09.2017 13:05
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.9.2017.pdf (630748)

Pozvánka zastupiteľstvo

22.09.2017 14:09
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 26.09.2017...

Návrh VZN 1/2017

12.09.2017 10:11
Návrh VZN 12017.pdf (1436106)
Záznamy: 1 - 10 zo 356
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>