Meniny na web

Aktuality

Cirkus v našej obci

27.05.2016 08:25
Najväčšia zájazdová show REVUE ILUZION ESKAMOTER LANKSON uvádza cirkusovú show v našej obci v dňoch 4. a 5. júna 2016 o 18.00 hod.  v priestoroch pod obecnou jedličkou. Cirkus predvedie oživenie svetelného motýľa, chodenie po ostrých kosách, piráta z Karibiku, špeciálnu ilúziu...

Obvodné kolo HD DHZ

24.05.2016 11:16
V nedeľu 22. mája sa v neďalej obci Sebechleby konalo Obvodné kolo HD DHZ. Naši chlapci sa poctivo pripravovali už pár týždňov pred samotným začiatkom súťaže, aby ich v " Deň D"  nič neprekvapilo.  Vďaka príprave, skvelému kolektívu mladých ľudí sa naši hasiči umiestnili na krásnom 3....

Obecné zastupiteľstvo - pozvánka

20.05.2016 14:16
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 24.05.2016 (utorok)...

Návrh VZN o nakladaní s komunánymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

18.05.2016 13:58
Návrh VZN o nakladani s KO a DS_ nova.doc (266240)

Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2025

18.05.2016 10:17
PHSR - HMoravce NOVA 2015.doc (1054208)

Stavanie mája

16.05.2016 12:15
Vo štvrtok 12. mája sme si spoločne pod jedličkou postavili obecný máj. Aj napriek predpovediam nás počasie nesklamalo a nezmokli sme. Podujatie otvoril pán starosta s pani riaditeľkou ZŠ. Po príhovoroch nám deti z FS Hrozienka pod vedením pána učiteľa Mlicha predviedli krásne...

Stavanie mája

13.05.2016 08:38

71. výročie skončenia 2. svetovej vojny

10.05.2016 09:11
Pri príležitosti 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny sa 9. mája konala pietna spomienková akcia pri pamätníku padlých hrdinov v našej obci. Po programe detí zo ZŠ a príhovore pani riaditeľky ZŠ sme všetci spolu položili veniec padlým hrdinom a pripomenuli sme si, ako 2. svetová vojna priamo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>