Meniny na web

Aktuality

Zverejnenie dodatku č. 1 k Zmluve o NFP k Zbernému dvoru Hont. Moravce

28.06.2017 11:17
 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/25  bol dňa 26.06.2017 zverejnený Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv a  účinný je od 23.06.2017. https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2992170&l=sk  

Pozvánka obecné zastupiteľstvo

26.06.2017 12:50
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29.06.2017 /štvrtok/...

Beh zdravia - pozvánka

26.06.2017 08:49
Srdečne vás pozývame  na Beh zdravia, ktorý sa bude konať v sobotu  22. júla 2017 so začiatkom o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku. Pretekať budeme ako zvyčajne po uliciach obce a na futbalovom ihrisku :) Bližšie informácie budeme pridávať postupne  Tešíme sa na Vás :)

Upozornenie

26.06.2017 08:22
Vyhlsenie asu zvenho nebezpeenstva vzniku poiaru 2017 okres Zvolen, Krupina.pdf (208096)

Rozpočtové opatrenie č.1/2017

14.06.2017 15:44
rozpočtové opatrenie č. 1. - 2017.xls (31744)

Návrh Záverečný účet Obce Hontianske Moravce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

12.06.2017 20:51
Záverečný účet obce za rok 2016 T.doc (336384)

Pozvánka obecné zastupiteľstvo

02.06.2017 10:38
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa 05.06.2017...

Oznam OcÚ

25.05.2017 08:26
Oznamujeme vám, že na obecný úrad si môžete prísť /počas stránkových dní/ prevziať platobný výmer za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad. 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>