Meniny na web

Aktuality

Viete ako správne triediť odpad ???

25.08.2016 10:36
Triedenie je hračka, myslia si Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí. Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až...

Napísali o nás...Beh zdravia, Obnovenie vinice Jeruzalem

09.08.2016 09:51
Na internetovom portáli www.krupinskenoviny.sk sa objavili dva články o našej obci. Neváhajte prečítať si ako náš Beh zdravia vnímajú ľudia zo širšieho okolia ... www.krupinskenoviny.sk/products/beh-zdravia-oslavil-18-narodeniny/ Druhý článok opisuje návrat k tradíciam  - obnovenie vinice na...

Beh zdravia 18. ročník

25.07.2016 17:39
V sobotu 23. júla sme sa už po 18. krát spolu zabavili na Behu zdravia ulicami našej obce. Tento rok sa rozhodlo bežať až 123 bežcov  (v kategórii deti do 6 rokov + rodič súťažilo až 30 detí). Po príhovore starostu obce sa mohol začať samotný beh. Ako prví bežali naši najmenší...

Pozvánka Beh zdravia 18. ročník

08.07.2016 09:24
Beh zdravia 18.ročník bež.kategórie.xls (33792) Beh zdravia - časový plán 18.ročník.doc (31232)

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

24.06.2016 15:51
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28.06.2016 (utorok)...

Pozvánka futbalový turnaj

21.06.2016 10:54

Oznam Ambulancia praktického lekára pre dospelých Hontianske Moravce

20.06.2016 15:18

Návrh záverečný účet za rok 2015

13.06.2016 15:55
Záverečný účet obce za rok 2015 T.doc (331776)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>