Meniny na web

Aktuality

Pozvánka obecné zastupiteľstvo

22.12.2017 13:34
Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa 28.12.2017 (štvrtok) o 16:15 hod....

Vianočné prianie

21.12.2017 10:05

Vianočné trhy 8.12.2017

13.12.2017 08:42
V piatok 8. decembra sme v našej obci opäť usporiadali Vianočné trhy. Tento rok nás okrem domácich predajcov prišli podporiť aj predajcovia z blízkeho či bližšieho okolia. Nechýbali vianočné oblátky, koláče, ikebany, vianočné dekorácie... Súčasťou trhov bolo aj vystúpenie detí z FS Hrozienka. Deti...

Návrh VZN č. 2/2017

11.12.2017 20:25
VZN škola2018.doc (51712)

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017

11.12.2017 20:24
rozpočtové opatrenie č. 2. - 2017.xls (33792)

Návrh rozpočtu na rok 2018 - 2020

11.12.2017 20:22
návrh rozpočtu 2018 príjmy.xls (51712) návrh rozpočtu 2018 výdavky.xls (90112) návrh rozpoc_ HC_ 2018-zverej..xls (27136)

Zmeny v správnych poplatkoch

29.11.2017 08:36
zmeny v spránych poplatkoch.docx (12169)

Prezentácia projektu

21.11.2017 15:32
Obec Hontianske Moravce bola úspešná pri získaní dotácie na monitorovací systém ( kamery ).  Tieto v druhej fáze výstavby monitorujú chodník pred obecnýcm úradom   a areál križovatky v časti Opatové Moravce. Aj touto cestou sa obec snaží zabezpečiť zníženie kriminality v našej obci...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>